Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Betalingssatser for barnehage, SFO og kulturskolen 2018

Betalingssatsene i barnehagene for 2018 settes slik:

 

100 %

80 %

60 %

50 %

40 %

2017

kr 2 730,-

kr 2 550,-

kr 1 915,-

kr 1 595,- kr 1 275,-

2018

  kr. 2 910,-   kr. 2 720,-    kr. 2 040,- kr. 1 700,- kr. 1 360,-
Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt.
Matpenger øker fra kr 350,- til kr 360,- pr. mnd med virkning fra 01.01.2018.

Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2018:

Plass

Timer

Pris for 4 uker 2017

Pris for 4 uker 2018

¼

0 – 6,5 timer pr. uke

kr 590,-

kr 610,-

½

7 – 13 timer pr. uke

kr 1 160,-

kr 1 190,-

¾

13,5 – 19,5 timer pr. uke

kr 1 700,-

kr 1 750,-

1/1

20 – 26 timer pr. uke

kr 2 340,-

kr 2 410,-

 

Kjøp av ekstratimer

kr 35,- pr time

kr 40,- pr time

Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO

 

Elever i kulturskolen skal i 2018 betale følgende satser pr. kulturskoleår.:

Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke.  Det gis 25% søskenmoderasjon.

 

Pris fra 01.01.17

Pris fra 01.01.18

Enetimer barn:

kr 1.910,-

kr 1.930,-

Enetimer voksne:

kr 2.540,-

kr 2.600,-

Gruppeundervisning 3 - 6 elever:

kr 1.590,-

kr 1.550,-

Gruppeundervisning over 6 elever:

kr 1.270,-

kr 1 270,-

Gruppeundervisning voksne over 45 min:

kr 2.120,-

kr 2 200,-

 

Virkning fra 01.01.18 for barnehage og kulturskolen.  For SFO har de foresatte skrevet avtale om pris ut skoleåret 17/18.  Ny pris fra og med nytt skoleår (august 2018). 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS