Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Betalingssatser for barnehage, SFO og kulturskolen 2017

Betalingssatsene i barnehagene for 2017 settes slik:

 

100 %

80 %

60 %

50 %

40 %

Fra 01.05.15

kr 2 580,-

kr 2 400,-

kr 1 800,-

kr 1 500,-

kr 1 200,-

2016

kr 2 655,-

kr 2 480,-

kr 1 860,-

kr 1 550,- kr 1 240,-

2017

  kr. 2 730,-   kr. 2 550,-    kr. 1 915,- kr. 1 595,- kr. 1 275,-
Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt.
Matpenger øker fra kr 330,- til kr 350,- pr. mnd med virkning fra 01.01.2017.

Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2017:

Plass

Timer

Pris for 4 uker 2016

Pris for 4 uker 2017

¼

0 – 6,5 timer pr. uke

kr 570,-

kr 590,-

½

7 – 13 timer pr. uke

kr 1 130,-

kr 1 160,-

¾

13,5 – 19,5 timer pr. uke

kr 1 650,-

kr 1 700,-

1/1

20 – 26 timer pr. uke

kr 2 270,-

kr 2 340,-

 

Kjøp av ekstratimer

kr 35,- pr time

kr 35,- pr time

Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO

 

Elever i kulturskolen skal i 2017 betale følgende satser pr. kulturskoleår.:

Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke.  Det gis 25% søskenmoderasjon.

 

Pris fra 01.01.16

Pris fra 01.01.17

Enetimer barn:

kr 1.855,-

kr 1.910,-

Enetimer voksne:

kr 2.470,-

kr 2.540,-

Gruppeundervisning 3 - 6 elever:

kr 1.545,-

kr 1.590,-

Gruppeundervisning over 6 elever:

kr 1.235,-

kr 1 270,-

Gruppeundervisning voksne over 45 min:

kr 2.060,-

kr 2 120,-

 

Virkning fra 01.01.17 for barnehage og kulturskolen.  For SFO har de foresatte skrevet avtale om pris ut skoleåret 16/17.  Ny pris fra og med nytt skoleår (august 2017). 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS