uke 43 - Markering av FN året for urfolksspråk

2019 er FN-året for urfolksspråk, og FNs generalforsamling har vedtatt at 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.
Hattfjelldal kommune er en tospråklig kommune norsk og sørsamisk.
Hele uke 43 skal vi markere dette, med arrangementer og happeninger.
Informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

: Aarborte/Hattfjelldal
Tid: mandag 21. oktober
Familiearrangement